เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก...............

Week9วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์ที่ 9 แล้ว อากาศสดชื่นแจ่มใส เด็กๆต่างทยอยมาโรงเรียนกันแต่เช้า กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดี วันเริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมจิตศึกษาจากคุณครูฟ้า ครูฟ้าให้พี่ๆมองไข่ที่ครูฟ้าได้วางไว้ตรงกลางห้อง แล้วให้พี่ๆตอบสองคำถาม โดยเขียนลงกระดาษครึ่ง เอ 4 คำถามแรกถามว่าถ้าหากพี่ๆอยู่ในไข่พี่ๆจะรู้สึกอย่างไร คำถามที่สองถามว่าถ้าหากพี่ๆออกมาจากไข่ได้พี่ๆจำทำอะไร จากนั้นเด็กๆทุกคนก็เขียนความรู้สึกตามจิตนาการของตนเอง ในวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ครูสังข์ให้พี่ๆเพิ่มเติมกิจกรรมของตนเอง กิจกรรมเกี่ยวกับห้องต่างๆภายในบ้าน การนำเสนอกิจกรรมที่จะให้เพื่อนๆได้รับความรู้มากที่สุด และพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน วันนี้ได้นำเสนอประมาณสามกลุ่ม กิจกรรมของพี่ๆทุกกลุ่มมีความน่าสนใจ


 ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 วันนี้ดิฉันได้ลงสอน ดิฉันเริ่มกิจกรรมด้วยเพลงภาษาอังกฤษ จากนั้นได้ทบทวนนิทานที่พี่ ป.5 ได้เรียนมาทั้งหมด 6 เรื่อง ดิฉันได้จับฉลากและให้พี่ๆแต่ละคนตอบคำถามที่ดิฉันได้ถาม จากนิทานทั้ง 6 เรื่อง และเรียนรู้เรื่อง preposition (at, in, on) และได้ให้พี่ๆทดสอบความเข้าใจผ่านประโยคภาษาอังกฤษ 10 ข้อ ในช่วงบ่ายของวันนี้ ครูฟ้าให้พี่ๆได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย น้ำเน่าเสียจากการทำเส้นขนมจีนจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร น้ำขุ่นจะทำให้ใสได้อย่างไร และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปความเข้าใจ และจดการบ้าน เคลียร์งานค้างต่างๆ

สิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ในวันนี้ คือการจัดการเนื้อหาในการสอน อาจจะนำกิจกรรมเข้ามาแทรกในเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น สื่อและนวัตกรรมยังไม่น่าสนใจ อาจจะเป็นเพราะเวลาในการเตรียมตัวยังไม่พอ ดิฉันกำลังคิดกิจกรรมที่จำนำมาปรับปรุงในการสอนต่อไปค่ะ

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2558

เริ่มต้นวันด้วยการเรียนชั่วโมงจิตศึกษา ครูฟ้าได้ให้พี่ชั้น ป.6 ถ่ายทอดเรื่องงราว หรือความทรงจำเกี่ยวกับผลไม้ที่เราชอบ และเพราะอะไรเราถึงชอบผลไม้ชนิดนั้น เมื่อเด็กๆทุกคนถ่ายทอดเสร็จแล้ว ชั่วโมงภาษาพี่ ป.4 วันนี้ครูผึ้งได้เข้าสอน ครูผึ้งได้ให้พี่ๆชั้น ป.4 อ่านออกเสียงพยัญชนะ ในภาษาอังกฤษ เช่น ตัว B อ่านออกเสียงว่า เบอะ ตัว P อ่านออกเสียงว่า เพอะ 


ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 ครูสังข์ได้ให้พี่ ป.6 ดูวีดิโอเกี่ยวกับการแนะนำตัวของพี่หลินหลิน (Introduce myself)
แล้วให้พี่ๆได้แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ในชั่วโมงสุดท้ายภาษาอังกฤษในการเรียนภาคเช้าของพี่ ป.5 ครูสังข์ได้ทบทวนเรื่องของ Preposition (at, in, on) และทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ 

ในช่วงบ่ายหลังจากการทำกิจกรรม Body scan เสร็จแล้ว ครูฟ้าได้ให้พี่ๆสรุปผลการทดลองในตอนเช้า ที่เด็กๆได้นำน้ำที่เน่าเสียมาทำให้ใสขึ้น แล้วน้ำข้อสรุปที่ได้มาพูดคุยกันในรูปแบบ Round Robin หลังจากนั้นได้ให้พี่ๆยกเก้าอี้ จดการบ้าน และกลับบ้านได้ค่ะ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เช้าวันนี้อากาศเย็นสบาย เพราะเมื่อคนฝนตก กิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ตอนเช้าเป็นกิจกรรมดนตรีดลใจ โดยครูยุ้ย ครูยุ้ยพาเด็กๆร้องเพลงอย่างสนุกสนาน ในชั่วโมงแรกภาษาอังกฤษพี่ ป.4 ดิฉันได้ลงสอน ดิฉันเริ่มกิจกรรมด้วยการร้องเพลงสระในภาษาอังกฤษและทบทวนการออกเสียงจากนั้นให้พี่ๆได้ดูนิทานนกอินทรีย์กับอีกา อ่านและแปลไปพร้อมๆกัน ในชั่วโมงต่อมาเป็นภาษาอังกฤษพี่ ป.6 วันนี้ดิฉันได้ให้พี่ๆช่วยกันทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของ Preposition (at, on, in) และร่วมกันทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ (Occupation) และได้ให้พี่ๆทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆ วันนี้ไม่มีวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 ดิฉันจึงได้ฝึกพี่วิวกับพี่เนยในช่วยโมงวิชาภาษาอังกฤษของครูฟ้า ดิฉันให้พี่วิวลองงบวกเลข และลบเลข โดยใช้ก้อนหินในการนับ ในช่วงบ่ายวันนี้ในชั่วโมงค้นคว้าอิสระครูฟ้าได้ให้พี่ๆ ป.6 เขียนอธิบายว่า “พี่ๆจะมีวิธีการใดที่จะช่วยเหลือครูฟ้าในการสอดส่องดูแลเรื่องต่างๆภายในห้องเรียนของเรา ในขณะที่ครูฟ้าไม่อยู่” ครูฟ้าให้พี่ๆช่วยคิดและเขียนลงในแผ่นกระดาษครึ่งเอ4 จากนั้นครูฟ้าได้ให้พี่ๆทำงานค้นคว้าอิสระต่อ ชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนวันนี้คือชุมนุม วันนี้ชุมนุมภาษาอังกฤษ ดิฉันและครูสังข์ให้พี่ๆจับกลุ่มร้องเพลงภาษาอังกฤษ และพาเล่นเกม ก่อนที่จะให้พี่ๆได้เคลียร์งานของตัวเองที่ค้าง และออกมารอผู้ปกครองค่ะ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558

วันนี้ในตอนเช้าเป็นการแสดงละครจากคุณครู (ครูอ้อย ครูหนิง ครูฟิว ครูน้อง ครูเบล ครูปลา ครูอุ้ม และครูกิ่ง) เป็นการแสดเกี่ยวกับการทิ้งขยะในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนช่วยกันดูแลขยะในโรงเรียนของเรา 
วันนี้ไม่มีคาบเรียนภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 ดิฉันจึงได้สังเกตการณ์สอนของครูแป้งในวิชาภาษาไทยของพี่ ป.6 ในชั่วโมงภาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ได้รับโอกาสที่ดีจากอาจารย์อ้น อาจารย์นฤมล ที่ได้พาพี่บูมและพี่บีม มาเล่าประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้พี่ๆ ป.6 ฟัง และเปิดโอกาสให้พี่ๆ ป.6 ได้ถามพี่บูมกับพี่บีมด้วย และในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 วันนี้ครูได้เปิดวิดีโอเกี่ยวกับ preposition (In, on, at) และให้พี่ๆได้ทบทวนแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น ในการเรียนวิชา PBL ในช่วงบ่าย ครูฟ้าได้ให้เด็กๆหาข้อมูลประโยชน์และโทษของถ่านเขียนลงในสมุดแล้วนำมาแชร์กันในรูปแบบของ Round Robin จากนั้นก็ให้พี่ๆได้ไปเล่นกีฬา ก่อนจะกลับเข้ามาทำพิธีนม จดการบ้าน และเคลียร์งานค้างต่างๆก่อนกลับบ้าน และในเวลา 16.00 น. ได้ขึ้นประชุมใหญ่ ประเด็นที่เข้าประชุมมีอยู่สองหัวข้อคือ เรื่องของขยะภายในโรงเรียน บ้านพักครู โรงครัว เรื่องที่สองคือ การเตรียมตัวในช่วงที่จะเปิด Quarter ที่ 2 นี้
วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2558

เริ่มต้นวันด้วยกิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ ดิฉันเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เริ่มต้นด้วยการเบนยิม จากนั้นดิฉันก็ให้พี่ๆ ป.6 ดูภาพหนึ่งภาพ แล้วดิฉันก็ถามเด็กๆว่า พี่ๆเห็นอะไรในภาพนี้ แล้วพี่ๆอยากเพิ่มอะไรในภาพนี้
ชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ครูสังข์ได้ให้พี่ๆ ป.4 ได้แบ่งกลุ่มและช่วยกันเขียนคำศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ คำศัพท์ทั้งหมดที่เคยเรียนมาใน Quarter นี้ในชั่วโมงต่อมาเป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ดิฉันเริ่มกิจกรรมด้วยการเล่นเกมเรียงประโยคให้ถูกต้อง แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน จากนั้นดิฉันก็มีประโยคให้พี่ๆได้เรียนใหม่ โดยดิฉันจะตัดเป็นคำๆไว้ แล้วให้พี่ๆแต่ละกลุ่มเรียงในกลุ่มของงตัวเองเสร็จแล้วให้วิ่งไปเขียนบนกระดานให้ถูกต้องพร้อมกับเติม Preposition (in, on, at) ในแต่ละประโยคให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมการทบทวนการใช้ (in, on, at) ในรูปประโยคต่างๆด้วย เด็กๆทุกคนต่างก็สนุกกับกิจกรรมนี้มากค่ะ เมื่อเสร็จกิจกรรมดิฉันก็ได้แบ่งกลุ่มพี่ ป.6 เพื่อจะแสดง Role play นิทานที่พี่ๆ ป.6 ได้เรียนมาทั้งหมด 6 เรื่องใน Quarter นี้ 

ชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 วันนี้ ครูสังข์ได้ให้พี่ๆแต่ละกลุ่มร้องเพลงสากลที่เตรียมมา บางกลุ่มก็เต้นประกอบด้วย จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยใบงานที่เด็กๆได้ทำ และได้แบ่งกลุ่ม เพื่อจะแสดง Role play นิทานที่พี่ๆได้เรียนมาทั้งหมด 6 เรื่องใน Quarter นี้ 
ในช่วงบ่ายวันนี้ เริ่มกิจกรรม Body scan ดิฉันได้ดำเนินกิจกรรมด้วยอ่านหนังสือเรื่องของขวัญแห่งชีวิต จากนั้นพอเสร็จกิจกรรมครูฟ้าได้ให้พี่ๆชั้น ป.6 สรุปสัปดาห์ที่ 9 พร้อมกับเคลียร์งานค้าง ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีนม และเคลียงานรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน วันนี้เวลา 16.00 ดิฉันได้เข้าประชุมภาษาอังกฤษกัลป์ครูผึ้ง ครูอุ้ม และครูฟิว ในเรื่องของงการส่งแผน การเตรียมตัวใน Quarter ที่สอง

1 ความคิดเห็น: