เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก...............

Week3วันที่ 25 พฤษภาคม พศ.2558

เช้าวันจันทร์กับบรรยากาศที่สดใส เด็กๆมาโรงเรียนแต่เช้าต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเอง ในชั่วโมงจิตศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูหนันได้เล่าเรื่องราว 1 เรื่อง และให้นักเรียนเขียนข้อความส่งกำลังใจและสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังกับสิ่งที่ตนเองคาดหวัง พร้อมกับให้แต่ละคนเขียนเรื่องราว และเล่าถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในห้องฟัง ในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์ของครูฝน ให้นักเรียนวาดภาพกล่องสี่เหลี่ยมที่ครูฝนกำหนดให้ และให้นักเรียนตอบโจทย์คำถามที่ครูฝนกำหนดให้ ในชั่วโมงภาษาไทยของครูบาสได้นำภาพ 2 ภาพ (ภาพต้นไม้) ให้เด็กๆดูและให้เด็กๆลองมองแล้วบอกว่าสองภาพนี้แตกต่างกันอย่างไร แล้วครูบาสให้เด็กอ่านนิทานเขียดขาคำ 1 บท จากนั้นครูบาสให้เด็กๆตอบคำถามจากนิทานที่อ่าน
ในชั่วโมงภาษา ครูสังข์ได้เปิดเพลงภาษาอังกฤษเพื่อสร้างแรงก่อนเรียน จากนั้นครูสังข์ได้ให้เด็กๆฟังเนื้อเรืองจากนั้นกีฬานักเรียนอ่านพร้อมๆกัน (the win and the sun) ตอนบ่าย เด็กๆ ประถมศึกษาปีที่5 ได้ทำ Body scan ในตอนบ่าย ในชั่วโมง PBL เด็กๆได้เพิ่มเติมปฎิทินต่อพร้อมกับเตรียมตัวนำเสนอปฎิทินของตนเอง จากนั้นให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านของเรามีอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนช่วยกันสรุปกิจกรรมตลอดทั้งวัน ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง


วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พศ. 2558

วันนี้ในชั่วโมงจิตศึกษาครูเหมี่ยวให้เด็กๆหยิบตัวอักษรภาษาอังกฤษคนละสามตัว แล้วเลือกมาหนึ่งตัวพูดคำศัพท์ว่านักเรียนแต่ละคนคิดคำศัพท์อะไรบ้าง จากนั้นทุกคนจะนำตัวอักษรของตัวเองมาต่อเรียงกันให้เป็นคำศัพท์ต่างๆ และได้เห็นเด็กๆต่อคำศัพท์ได้ประมาณ 10 คำ ชั่วโมงคณิตศาสตร์ของครูฝน ครูฝนให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มจะมีผักและผลไม้ที่ได้เตรียมมาเรียนรู้การทำเศษส่วน โดยครูฝนจะให้นักเรียนแบ่งผักและผลไม้ที่นักเรียนได้เตรียมมาเป็นส่วนๆ และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปบนกระดาน
ชั่วโมงภาษาไทย ครูบาสให้นักเรียนเขียนมาตราแม่ต่างๆในภาษาไทยบนกระดาน จากนั้นให้เด็กๆแบ่งกลุ่ม (เมื่อเวลาที่เด็กๆคุยกันครูบาสจะใช้ท่าทางในการส่งสัญญาณของความเงียบ คือการแตะหัวและไหล่ แล้วเด็กๆจะทำตาม) ชั่วโมงภาษาอังกฤษของครูสังข์ ครูสังข์ได้พาเด็กๆฝึกเปิด ดิกชันนารี่ โดยกำหนดคำศัพท์ให้เด็กๆเปิดความหมายให้เร็วที่สุด วันนี้ครูสังข์สอนเกี่ยวกับการบอกเวลา (what time is it?) ในชั่วโมง PBL ครูบาสให้เด็กดูวิดิโอเกี่ยวกับพลังงานแล้วให้เด็กแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 กลุ่ม เขียนและวาดภาพพลังงานต่างๆที่ได้รับหมอบหมาย พร้อมตกลงแต่งให้สวยงาม


วันพุธ 27 พฤษภาคม 58

วันนี้อากาศตอนเช้าค่อนข้างร้อน แต่เด็กก็ยังวิ่งเต็มสนามกีฬา ในชั่วโมงจิตศึกษาครูอุ๋มให้เด็กๆ หยิบก้อนหินคนและสามก้อนและช่วยกันต่อให้ออกมาเป็นรูปร่าง แล้วให้เด็กๆจินตนาการว่าเป็นรูปอะไรพร้อมกับช่วยกันตั้งชื่อชั่วโมงคณิตศาสตร์ ครูฝน.เด็กๆเรียนรู้การแบ่งเศษส่วน แล้ววาดภาพแทนเศษส่วน
ชั่วโมงภาษาไทยครูบาส ให้เด็กๆทำการ์ตูนช่องจากนิทานที่อ่านเรื่อง นิทานเขียดขาคำ จากหนังสือฟ้าบ่กั้นของลาวคำหอม ชั่วโมงดนตรี PBL ครูบาสได้เปิดหนังเรื่องโหมโรงให้เด็กๆดู เด็กๆทุกคนดูอย่างตั้งใจมากในตอนบ่ายหลังจากทำ Body Scan เด็กๆได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของงพลังงานทางอินเทอร์เน็ต

***วันนี้ดิฉันได้สอนชุมนุมภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่สองเป็นครั้งแรก ซึ่งตื่นเต้นมากค่ะ แต่ดิฉันก็พยายามเตรียมตัวมาให้ดีที่สุด วันนี้เป็นครั้งสองหลังจากอาทิตย์ที่แล้วได้เจอหน้านักเรียนบ้างแล้ว วันนี้ดิฉันได้เตรียมการสอนเรื่องเกมคำศัพท์ การร้องเพลง และการเรียนรู้เรื่องของอาชีพต่างๆ ค่ะ แต่วันนี้ดิฉันมีปัญหาในห้องเรียนหนึ่งอย่างนั่นคือ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4 ไม่มีความสามัคคี และถกเถียงกันตลอดเวลาที่ทำการสอน เด็กๆจะแสดงอาการที่ไม่พอใจซึ่งกันและกัน และเบื้องต้น ดิฉันได้แก้ไขปัญหาโดยการพูดคุย แล้วถามนักเรียนว่า”ทำไมเด็กๆถึงแบ่งชั้น และมีใครรู้บ้างค่ะว่าความสามัคคีคืออะไรค่ะ มีใครบอกครูได้บ้าง” วันนี้จึงทำให้การเรียนการสอนไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากนัก และดิฉันควรแก้ไขปัญหานี้ต่อไปอย่างไรวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558

วันนี้ในชั่วโมงจิตศึกษาครูยิ้มให้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โยคะ ซึ่งเป็นการกำหนดลมหายใจและเป็นการฝึกสมาธิเพื่อให้เรากลับมาอยู่กับตัวเอง เด็กๆทุกคนตั้งใจทำกิจกรรรมในเช้าวันนี้อย่างน่ารักและยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะ ในชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์ ครูฝนตั้งปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์แบบเศษส่วนแล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเฉลยบนกระดาน ในชั่วโมงภาษาไทย ครูบาสได้ให้เด็กๆเล่นเกมเป็นกลุ่ม เมื่อครูบาส พูดมาตราแม่ต่างๆ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องเขียนคำที่เป็นมาตรานั้นและวิ่งมาติดบนกระดานให้เร็วที่สุดและไม่ซ้ำกับคนอื่น จากที่สังเกตเด็กๆชอบเล่นเกมมากที่สุด ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ครูสังข์ให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องของเวลา การถามตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยครูสังข์จะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการบอกเวลาโดยให้นักเรียนดูจากนาฬิกา ในช่วงบ่ายของการเรียนวิชา PBL ครูบาสให้เด็กๆนำเสนองานเป็นกลุ่มในเรื่องของพลังงาน จากที่เด็กๆได้ทำในคาบเรียนสุดท้ายของวันนี้คือ กีฬา ใน Quarter นี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนบาสเกตบอล เด็กๆหลายคนมีทักษะในการเล่นบาสเกตบอลเป็นอย่างดีวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

ในชั่วโมงจิตศึกษาครูบาสได้ให้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่วยกันถอดไม่ที่เรียงต่อกันเป็น Box และให้เด็กๆช่วยกันคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นรูปอะไรได้บ้าง เด็กๆแต่ละคนก็มีจินตนาการที่แตกต่างกันไป
ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ ครูฝนให้เด็กๆหยิบสื่อพีระมิดโดยแต่ละด้านตรงข้ามจะเลขที่รวมกันเป็นจำนวนเต็ม 9 เด็กตั้งโจทย์จากสื่อที่เห็นและตั้งชื่อรูปพีระมิด
ในชั่วโมง PBL ครูบาสได้ให้เด็กๆขมวดคำถามเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพที่นักเรียนได้ตั้งคำถามมาคนละ 10 ข้อให้เหลือเพียง 5 ข้อจากนั้นครูบาสได้เปิดวิดีโอเกี่ยวกับพลังงานชีวภาพ พร้อมกับให้เด็กๆตั้งคำถามจากวิดีโอเพิ่มอีก 5 ข้อ และไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในห้องสมุด
ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ ครูสังขได้สร้างแรงโดยการให้เด็กๆร้องเพลง “Nothing’s gonna change my love” เด็กๆมีความสุขมากที่ได้ร้องเพลง

**วันนี้เป็นวันแรกที่เด็กๆได้ห่อข้าวมาร่วมกันรับประทาน เป็นการฝึกความสามัคคีและรู้จักการแบ่งปันอีกด้วย

ในชั่วโมง PBL เด็กๆช่วยกันขมวดคำถาม และจะได้คำตอบในวันอบรมการทำก๊าซชีวภาพที่จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม นี้ และเด็กๆได้สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้ใหม่ ปัญหาของการเรียนในสัปดาห์นี้เป็น Mind mapping


ภาพประกอบการสังเกตการณ์สอน


กิจกรรมจิตศึกษาตอนเช้ากับครูยิ้มด้วยกายบริหาร
เด็กๆเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการเเบ่งเศษส่วน เเละได้นำผักเเละผลไม้มาเป็นสื้อการเรียนการสอน


ในชั่วโมงภาษาไทย ครูบาสเเละเด็กๆร่วมกันเรียนรู็เรื่องมาตราในภาษาไทย เเละเกมต่างๆ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับการเรียนรู้เรื่องของเวลา ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของครูสังข์


กิจกรรมการเรียนรู้ PBL ในหน่อยยของพลังงานเด็กๆเเละคุณครูร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันที่ได้เตรียมมาในวันศุกร์อย่างเอร็ดอร่อย1 ความคิดเห็น: