เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก...............

week11วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2558

วันนี้ดิฉันมาโรงเรียนแต่เช้า เวลา 08:00 เป็นกิจกรรมเช้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08:20-08:40 เป็นกิจกรรมจิตศึกษา วันนี้ครูฟ้าได้ให้พี่ๆ ป.6 ปั้นดินน้ำมันเป็นสิ่งของที่เราวางเป้าหมายไว้ เด็กๆก็ต่างปั้นเป็นรูปต่างๆ จากนั้นพี่ๆก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราว จากนั้นเวลา 08:40-09:40 เป็นชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ครูสังข์ได้ทบทวนคำศัพท์(Animal) ให้กับพี่ ป.4 จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเพื่อแสดงละครชั่วโมงต่อมาเวลา 09:40-10:40 เป็นวิชาดนตรีศึกษาแต่วันนี้พี่ๆ ป.6 ได้เตรียมวัสดุเพื่อที่จะมาทำอาหารประเภทเส้น ที่เป็นเมนูใหม่ของเด็กๆ จากนั้นเวลา 11:00-12:00 ดิฉันก็ได้เข้าสอนพี่ ป.5 ในวิชาภาษาอังกฤษ ดิฉันได้ให้พี่ๆช่วยกันทำตัวละคร วางแผนละคร ในเรื่อง The Town mouse and The country mouse จากนั้นเวลา 12:00 พักรับประทานอาหารเที่ยง แปลงฟัน เวลา 13:00-13.20 เป็นกิจกรรม Body scan หลังจากเด็กๆชั้น ป.6 ทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้ว ในช่วงบ่ายครูฟ้าได้ให้พี่ๆสะท้อนตัวเองในวิชา PBL ในสิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป ลงในกระดาษ A4 จากนั้นก็ให้เคลียร์งานค้าง จดการบ้าน และกลับบ้านในเวลา 15:30 ค่ะวันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2558

วันนี้อากาศหนาวๆ ท้องฟ้าไม่แจ่มใส เด็กๆทยอยมาโรงเรียนแต่เช้า เวลา 08:00 เป็นกิจกรรมเช้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08:20-08:40 ได้พาเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เก็บขยะบริเวณลานจอดรถ แล้วมานั่งวงกลม แล้วครูฟ้าก็ถามว่า “ขยะที่เราเก็บมาเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างค่ะ” “แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะ” เวลา 08:40-09:40 เป็นชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้เด็กๆได้แสดงละคร ที่เด็กๆได้เรียน 4 เรื่อง เด็กๆแสดงได้ดีมากเพราะเห็นความตั้งใจ เห็นความงอกงามของเด็กๆ ทุกคนยิ้มหัวเราะ และเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนได้ถ่ายทอดให้ดู จากนั้นเวลา เวลา 09:40-10:40 เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ครูสังข์ได้ให้เด็กๆหาข้อมูลหลักการใช้ ประโยคตัวอย่างของ Articles (a, an, the) ค้นคว้าเป็นกลุ่มลงในกระดาษ A3 เวลา 11:00-12:00 น. ชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 ก็ได้หา ข้อมูลหลักการใช้ ประโยคตัวอย่างของ Articles (a, an, the) ค้นคว้าเป็นกลุ่มลงในกระดาษ A3 เหมือนกัน เวลา 12:00 พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน และเป็นกิจกรรม Body scan ในตอนบ่ายครูฟ้าได้ให้พี่ๆ ป.6 ซ้อมละครภาษาไทยเรื่องลูกอีสาน จากนั้นคุณหมอจากโรงพยาบาลสาธารณะสุขตำบลโคกกลางมาฉีกวัคซีนให้พี่ ป.6 และให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคคอตีบและโรคบาดทะยัก การดูแลร่างกาย จนถึงเวลา 15:20 พี่ ป.6 ก็เข้ามาจดการบ้าน แล้วก็กลับบ้าน วันนี้ดิฉันเป็นครูเวรประจำอาคารประถม พบปะผู้ปกครองที่มารับเด็กๆกลับบ้าน


วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558

เวลา 08:00 น. ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08:20-08:40 น. เป็นกิจกรรมจิตศึกษา วันนี้ครูยุ้ยได้และครูฟ้าได้พาเด็กๆทำกิจกรรมดนตรีศึกษา บริเวณสนามวอลเล่ย์บอล ร้องเพลงเราและนาย และให้ๆได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนที่เด็กๆประทับใจ จากนั้นก็เดินเข้าห้องเรียนอย่างสงบ เพื่อเรียนวิชาแรก เวลา 08:40-09:40 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 ดิฉันได้เริ่มกิจกรรมด้วยการเปิดภาพศิลปะสามมิติให้เด็กๆได้ดู เด็กๆก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมาก จากนั้นก็ให้เด็กๆช่วยกัน Round Robin ความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดทั้ง Quarter ที่ 1 จากนั้นดิฉันก็ได้ให้เด็กๆ สรุป Quarter เวลา 09:40-10:40 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ครูสังข์ได้ทบทวนคำศัพท์ที่พี่ๆ ป.6 ได้เรียนมา เช่น อาหาร ร้านขนม อาชีพ และได้ให้พี่ๆแบ่งกลุ่มเขียนคำศัพท์กลุ่มละ 30 คำศัพท์ จากนั้นก็ได้ทบทวนเรื่อง Articles เวลา 11:00-12:00 น. ไม่มีชั่วโมงภาษาอังกฤษดิฉันก็ได้อยู่ประจำห้อง ป.6 และดูแลพี่วิว และพี่เนย จากนั้นก็พักรับประทานอาหารเที่ยง แปลงฟัน และเข้ากิจกรรม Body scan .ในช่วงบ่ายครูฟ้าได้ให้พี่ ป.6 ได้ช่วยกันวางแผนการเรียนรู้(ชุดความรู้) และคุยเรื่องของการเปิดบ้านในอาทิตย์หน้า ก่อนปิด Quarter ที่ 1 และทำงานค้นคว้าอิสระ วันนี้เวลา 15:30 น. ได้ประชุมผู้ปกครองโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

 1.สิ่งที่ต้องเตรียมในกิจกรรมการแห่เทียนเข้าพรรษาในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

2.กิจกรรมการเปิดบ้านของพี่ ป.6

3.การปิด-เปิดเรียน

4.กระบวนการจัดชุดความรู้

5.โรงทานในวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันนี้เด็กมาโรงเรียนแต่เช้า เวลา 08:00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ เวลา 08:20-08:40 น. เป็นกิจกรรมจิตศึกษาวันนี้ครูฟ้าได้พาเด็กๆเล่นเกม ก่อนที่จะเรียนชั่วโมงแรก เวลา 08:40-09:40 น. วันนี้ดิฉันได้เข้าสังเกตวิชาภาษาไทยของครูแป้งเพราะวันนี้ไม่มีสอนพี่ ป.4 จากนั้นเวลา 09:40-10:40 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ครูสังข์ได้ให้พี่ๆ ป.6 สรุป Quarter ที่ 1ลงในกระดาษ A4 เป็น Mind mapping เวลา 11:00-12:00 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 วันนี้ครูสังข์ได้ให้พี่ๆ ป.5 ได้ทบทวนคำศัพท์ ไวยกรณ์ นิทานอีสป ในรูปแบบ Round Robin และสรุป Quarter ที่ 1ลงในกระดาษ A4 เป็น Mind mapping จากนั้นเวลา 12:00 น. พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน เวลา 13:00-13:20 น. ทำกิจกรรม Body scan หลังจากนั้นครูฟ้าก็ให้พี่ๆ ป.6 ได้ซ้อมละครเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดบ้าน จากนั้นเวลา 14:40 น. เด็กๆก็จดการบ้าน รับสมุดสื่อสารและเวลา 15 :00 น. ก็ออกไปเล่นกีฬา และกลับบ้านค่ะ


วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส เด็กๆทยอยมาโรงเรียนกันแต่เช้า วันนี้หลังจากที่เขาแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว ดิฉันได้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมจิตศึกษา ดิฉันได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ดิฉันเล่าว่า “ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสรรค์ เด็กชายป๋ออายุ 11 ขวบ ได้ออกไปหาแม่ที่ป่ามันสำปะหลังริมชายป่าแม่วงค์ เด็กชายป๋อเดินทางไปหาแม่พร้อมกับสุนัขสองตัว แต่เด็กชายป๋อกลับหลงทางและหายเข้าไปในป่าแม่วงค์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 พอแม่กลับมาถึงบ้านก็ทราบว่าลูกชายของตัวเองกลับหายไป ด้วยความเป็นห่วงจึงให้ชาวบ้าน ทหารและตำตรวจช่วยออกตามหาเด็กชายป๋อตลอดเวลา ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านก็ได้พบตัวน้องป๋อที่นอนอยู่ข้างลำธาร ซึ่งห่างจากบ้านเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเท่านั้น เด็กชายป๋อเล่าว่าเขาได้ดมน้ำที่ลำธารเพื่อประทังชีวิต” ดิฉันได้ทิ้งโจทย์ให้พี่ๆว่าจากที่เราได้ฟังเหตุการณ์นี้แล้วเรารู้สึกอย่างไร และถ้าหากว่าเราเป็นน้องป๋อเราจะทำอย่างไร” จากนั้นเวลา 08:40-09:40 ชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 ได้เคลียร์งาน mind mapping สรุป Quarter ที่ 1 เวลา 09:40-10-40 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ดิฉันและครูสังข์ได้แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสนทนาประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานให้พี่ๆ ป.6 ดู จากนั้นก็ให้พี่ๆ ป.6 ฝึกสนทนาเป็นคู่ เวลา 11:00-12:00 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 วันนี้ดิฉันและครูสังข์ได้แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสนทนาประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานให้พี่ๆ ป.5 ดู จากนั้นก็ให้พี่ๆ ป.5 ฝึกสนทนาเป็นคู่ และให้พี่ๆดูหนังเรื่อง UP ต่อ จากนั้นเวลา 12:00น. พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน และเข้าสู่กิจกรรม Body scan วันนี้ดิฉันเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม ในตอนบ่ายครูฟ้าก็ให้พี่ๆ ป.6 ซ้อมละครเตรียมตัวเปิดบ้าน จากนั้นก็มาทบทวนในสิ่งที่ต้องงเตรียมพร้อม จดการบ้านและก็กลับบ้านค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น