เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก...............

Week8วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วันนี้บรรยากาศสดใส เด็กๆมาเริ่มทยอยมาโรงเรียนตั้งแต่เช้า กิจกรรมหน้าเสาธงผ่านไปได้ด้วยดี กิจกรรมจิตศึกษาครูฟ้าให้เด็กๆหยิบภาพมาคนละหนึ่งแผ่น จากนั้นให้เด็กๆเลือกสิ่งที่อยู่ในภาพมาหนึ่งแผ่น แล้วให้พี่ๆแต่ละคนถ่ายทอดเรื่องราวที่เราได้เลือกสิ่งที่อยู่ในภาพนั้นมาที่เกี่ยวกับตัวเรา ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ ครูสังข์ให้เด็กๆเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ Bedroom แล้วให้เด็กๆแต่ละคนนำคำศัพท์ไปติดบนกระดานที่ครูสังข์ได้วาดรูปห้องนอนไว้ ในชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.5 ครูสังข์ให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับ Part of speech และให้พี่ๆค้นหาข้อมูลเป็นกลุ่มจาก I-Pad แล้วเขียนลงในกระดาษแผ่นใหญ่ที่จะนำเสนอ หลังจากกิจกรรม Body scan วันนี้ในเวลาประมาณบ่ายสอง ได้เข้าประชุมกันครูต๋อย ครูสังข์ ครูผึ้ง ครูฟิว ครูอุ้ม เกี่ยวกับการลงสอนภาษาอังกฤษและการวางแผนเตรียมตัวสอนใน Quarter 2 ร่วมกันวางแผนการสอนกับคุณครูพี่เลี้ยง


วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

วันนี้เด็กๆทุกคนดูร่าเริงแจ่มใสมาโรงเรียนแต่เช้าเลย จิตศึกษาวันนี้คุณครูฟ้าได้อ่านกลอนให้เด็กๆฟังเกี่ยวกับการให้กำลังใจตนเอง ให้พี่ๆ ป.6ฟังแล้วครูฟ้าก็ถามกับเด็กๆว่า เมื่อได้ฟังกลอนแล้วเด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากนั้นในวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ดิฉันได้ลงสอนพี่ ป.6 เพราะว่าวันนี้ครูสังข์ได้เข้าไปอบรมสมนาภาษาอังกฤษ ดิฉันจึงได้เข้าสอนแทน ดิฉันเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการร้องเพลง gathering money และให้นักเรียนถ่าย I-Movie เกี่ยวกับสถานการณ์การสนทนาในร้านอาหาร ระหว่างพนักงานกับลูกค้า และวันนี้ดิฉันได้ให้การบ้านโดยให้พี่ๆไปค้นหาข้อมูลของ How much และ How many โครงสร้างและตัวอย่างประโยค ในชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.5 วันนี้ดิฉันได้พาเด็กๆทบทวนเรื่องของ Part of speech และพาเด็กๆเล่นเกม gathering Money gและร้องเพลง Ice-Cream. จากนั้นให้พี่ๆได้สรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Part of speech ในรูปแบบของ Mind mapping หลังจากรับประทานอาหาร แปลงฟัน และทำ Body scan ในช่วงบ่ายเรียนวิชา PBL ครูฟ้าให้พี่ๆได้แบ่งกลุ่ม 3 คนต่อ 1 กลุ่ม ให้นำเอาความรู้ข้อมูลที่พี่ๆได้หาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค อย. มอก. ให้นำข้อมูลเหล่านนี้มาทำเป็นนิทาน+การ์ตูน ก่อนกลับบ้านงานนี้ต้องคีบหน้า 50% ในช่วงพิธีนมครูฟ้าได้ให้เด็กๆช่วยกัน Round Robin ทบทวนเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับตลอดทั้งวันค่ะ

ปัญหาในการสอยวันนี้ คือ พี่ ป.6 การควบคุมชั้นเรียน เด็กๆไม่ฟังและเล่นกันตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงการร้องเพลงและการเล่นเกม เพราะเด็กๆบอกว่าเบื่อเกมนี้เพราะเคยเล่นแล้ว ดิฉันได้ใช้เพลงภาษาไทยเข้ามาช่วยในการเก็บเด็กด้วย และดิฉันยังมีการแบ่งเวลาการทำกิจกรรมยังไม่ลงตัวค่ะ แต่ดิฉันคิดว่าครั้งหน้าจะปรับกิจกรรมใหม่ให้ตรงตามเวลาค่ะวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ผ่านไปด้วยดี เด็กๆทุกคนตรงต่อเวลาและตั้งใจทำกิจกรรม กิจกรรมจิตศึกษาในตอนเช้าของวันนี้ครูฟ้าได้มีสิ่งของในตะกร้าวิเศษ ที่มีสิ่งของหลายสิ่งให้พี่ๆชั้น ป.6 หยิบคนละหนึ่งชั้น จากนั้นครูฟ้าให้นักเรียนถ่ายทอดเหตุการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้หยิบมา เด็กๆก็ถ่ายทอดมาหลายเรื่องราวที่ตนเองได้เจอ ชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ ครูสังข์ได้ให้เด็กๆแบ่งกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มแข่งกันเขียนคำศัพท์ในหมวดที่ตนเองได้ เช่น หมวดของห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และบริเวณรอบๆบ้าน เป็นต้น เด็กๆก็ช่วยกันขมวดคำศัพท์ได้เยอะ ในชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.6 วันนี้ครูสังข์ได้ให้นักเรียนทบทวนเกี่ยวกับ How much, How many และให้ลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ และได้เปิด I-Movie ที่พี่ๆได้ถ่ายเกี่ยวกับบทสนทนาในร้านอาหาร ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5วันนี้ครูสังข์ได้ให้อ่านนิทานเรื่อง The Ass and The Wolf จากนั้นให้พี่ๆสรุปเป็น Plot story ในช่วยบ่ายหลังจากทำกิจกรรม Body scan เสร็จแล้ว ครูฟ้าได้ให้พี่ๆได้เคลียร์งานของตัวเองในชั่วโมงอิสระ และส่วนใครที่จะทำงานค้นคว้าอิสระก็ให้ไปพบคุณครูที่ปรึกษาได้ค่ะ หลังจากนั้นครูฟ้าได้นัดพี่ๆ ป.6 ให้กลับมาเคลียร์งานค้างก่อนกลับบ้านค่ะ ถ้าพี่คนไหนงานเรียบร้อยก็จะออกมาเล่นรอผู้ปกครองอยู่ตามสนามกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมหน้าเสาธงผ่านไป เด็กๆเริ่มเดินแถวทยอยเข้าห้องเรียนแต่วันนี้พี่ๆป.6 ได้ไปเก็บกระท้อนหลังโรงเรียนจากนั้นเด็กๆก็ได้กลับมาที่ห้องเรียน วันนี้ไม่มีคาบวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 ดิฉันได้สังเกตการสอนวิชาภาษาไทยของครูแป้งกับพี่ๆชั้น ป.6 ครูแป้งได้ให้พี่ๆอ่านนิทานที่ได้แต่งเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตไทย นิทานของเด็กๆสนุกมาก ทุกคนเรียนอย่างมีความสุข ดิฉันพยายามสังเกตการณ์สอนของครูแป้ง อีกทั้งเทคนิคต่างๆรวมทั้งการเก็บเด็กในเวลาที่พี่ๆเล่นในชั่วโมง จากนั้นในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ครูสังข์ได้ให้เด็กๆร่วมกันอ่านและแปลนิทานเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดฟืน จากนั้นได้เชื่อมโยงเข้าสู่อาชีพต่างๆและได้ให้พี่ๆแปลคำศัพท์ประมาณ 30 อาชีพ ชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.5 วันนี้ครูสังข์ได้พาเด็กเรียนรู้คำศัพท์ของรูปทรงต่างๆในเรขาคณิต และคำศัพท์วิชาต่างๆที่เด็กๆยังไม่รู้ หลังจาก กิจกรรม Body scan ในการเรียนวิชา PBL วันนี้ครูฟ้าได้ให้พี่ๆนำขนมที่ตนเองได้เตรียมมา มาหาเครื่องหมาย อย. และเขียนสารอาหารที่มีอยู่ในขนม พร้อมอธิบายหมายเลข อย. ว่าหมายถึงอะไร จากนั้นก็ให้พี่ๆได้ออกไปเล่นกีฬา และกลับมาจดการบ้าน พร้อมกลับเคลียร์งานค้างก่อนที่จะกลับบ้านค่ะ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันนี้ในตอนเช้าเริ่มต้นกิจกรรมแรกคือกิจกรรมจิตศึกษา ดิฉันให้พี่ๆ ป.6 หยิบกระดาษครึ่ง A4 ที่ดิฉันได้เตรียมไว้คนละหนึ่งแผ่นวางไว้ที่หน้าบ้านของตัวเอง จากนั้นให้พี่ๆเขียนตัวเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่หลักสิบขึ้นไป จากนั้นให้พี่ๆทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเลขที่พี่ๆ เลือกมาเหลือ 5 โดยให้ใช้วิธีอะไรก็ได้ แล้วดิฉันก็ได้ให้พี่ๆทุกคน นำเสนอวิธีคิดของตัวเอง จากนั้นดิฉันก็ได้บอกวิธีคิดอย่างง่ายๆให้กับนักเรียน (จำนวนที่นักเรียนเลือก) x2 +10 หารด้วย 2 แล้วลบกับจำนวนที่นักเรียนเลือก) ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ครูสังข์ได้ให้นักเรียนออกแบบกิจกรรมให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นเข้าใจในหัวข้อที่ตนเองได้รับ ตามกลุ่มห้องต่างๆภายในบ้าน เช่นกลุ่มห้องครัว กลุ่มห้องนอน กลุ่มห้องนั่งเล่น กลุ่มห้องน้ำ กลุ่มห้องอาหาร พี่ๆบางคนก็ยังเล่นบ้าง บางคนก็ตั้งใจทำงาน ดิฉันได้เดินไปดูแลพี่ๆ ป.4 เรื่อยๆ ในชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 ครูสังข์ให้พี่ๆทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์อาชีพต่างๆ และเปิด I-movie ที่พี่ๆได้ตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับการสนทนาในร้านอาหารเมื่อสัปดาห์ก่อน พอเสร็จก็ให้พี่ๆอ่านออกเสียงคำศัพท์ทีละคน ชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 ครูสังข์ได้ให้พี่ๆนำรูปทรงเรขาคณิตมาวาดเป็นรูปต่างๆ พร้อมระบายสี และสอบอ่านทีละคนกับครูสังข์ และการใช้คำถาม “What is your favorite subject?” ให้พี่ๆนำคำถามนี้ไปถามเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วเขียนออกมาในรูปแบบกราฟ หรือกราฟแผนภูมิแท่ง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ก็แปลงฟันและ พร้อมทำกิจกรรม Body Scan วันนี้ดิฉันเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม Body Scan ดิฉันได้เล่าเรื่องราวของคนรัก ในตอนบ่ายวิชา PBL ครูฟ้าให้พี่ๆสรุปสัปดาห์ และทำนิทานกลุ่มเกี่ยวกับกฎหมายผู้บริโภคต่อ และเคลียร์งานค้างก่อนกลับบ้าน 

ภาพประกอบการณ์สังเกตการสอน


2 ความคิดเห็น:

  1. ชื่นชมในความระเอียดต่องานที่ทำ ตรงเวลาสม่ำเสมอ
    รักษาสิ่งนี้ไว้นะจ๊ะ

    ตอบลบ