เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก...............

Week10วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันนี้อากาศเย็นสบาย เด็กๆต่างมาโรงเรียนแต่เช้า เริ่มต้นกิจกรรมจิตศึกษาของพี่ ป.6 ครูฟ้าได้ให้พี่ ป.6 เขียนถ่ายทอดว่าความสำเร็จในความคิดของเราคืออะไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสำเร็จ ในชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.4 ครูสังข์ได้พาเด็กๆเล่นเกม simon say …..เกี่ยวกับคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย วิธีการเล่นคือครูจะให้พี่ๆนั่งเป็นวงกลม จากนั้นครูจะพูดคำศัพท์ที่มีคำว่า simon say ขึ้นต้นแล้วให้พี่ๆจับส่วนต่างๆของร่างกายตามที่ครูบอก ถ้าหากครูไม่ได้พูดว่า simon say ด้วยห้ามทำตามคำสั่งโดยเด็ดขาด จากนั้นครูสังข์ให้พี่ๆชั้น ป.4 ได้ทำงานที่ยังค้างจากสัปดาห์ที่แล้ว เป็นงานกลุ่มเกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งหมดที่พี่ ป.4 เคยเรียนมาใน Quarter นี้ นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ ทำงานลงในใบงานที่ครูสังข์ได้เตรียมไว้ แล้วดิฉันก็กลับมาประจำชั้นพี่ ป.6 ในชั่วโมงภาษาอังกฤษพี่ ป.5 วันนี้ดิฉันได้เริ่มกิจกรรมด้วยการถามคำถามภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆ เช่น How do you feel today?, How do you go to school?, What time do you get up? จากนั้นดิฉันก็พาเด็กๆทำกิจกรรมร้องเพลงและได้ให้พี่ๆทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Body คือดิฉันได้มีภาพให้พี่ ป.5 หนึ่งภาพคนติดไว้หน้ากระดาน จากนั้นก็ทำการจับฉลากเพื่อเลือกนักเรียนออกไปเขียนคำศัพท์หน้ากระดาน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของเด็กๆ หลังจากนั้นก็พักรับประทานอาหารกลางวัน และแปลงฟันก่อนที่จะทำ Body Scan แล้วในช่วงบ่ายครูฟ้าได้ให้พี่ๆรวบรวมงานของตัวเอง วิชา PBL เพื่อที่จะนำมาตรวจกับครูฟ้า ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเลิกเรียนครูฟ้าได้ให้พี่ๆได้คิดค้นอาหารประเภทเส้นแบบใหม่ ที่เป็นเมนูใหม่เขียนส่วนผสม พร้อมกับบอกวิธีทำ จากนั้นให้เด็กๆจดการบ้าน เคลียร์งานที่ตนเองค้าง แล้วก็เลิกเรียนค่ะวันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมตอนเช้าหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เป็นกิจกรรมจิตศึกษา เวลา 08:20-08:40 น. ครูฟ้าได้แจกกระดาษและให้พี่ๆเขียนว่าบล็อกไม้สามารถทำอะไรได้บ้างและสัปปะรดสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างละ 3 ข้อ จากนั้นให้พี่ๆเลือกมาหนึ่งอย่างแล้วบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกสิ่งนั้น เวลา 08:40-09:40 น. เป็นชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษของพี่ ป.4 วันนี้ครูสังข์ได้เปิดวิดิโอเกี่ยวกับการออกเสียง A-Z ให้เด็กๆได้ลองออกเสียงตาม จากนั้นครูสังข์ได้ทบทวนคำศัพท์ในหมวดของสัตว์ (Animal) ครูสังข์ได้มีบัตรคำศัพท์ให้เด็กๆคนละ 3 ใบ ให้เด็กๆได้วาดภาพของสัตว์ชนิดนั้นลงไปด้วย ระบายสี ตกแต่งให้สวยงาม เวลา 09:40-10:40 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 วันนี้ได้ให้เด็กๆได้ซ้อมการแสดงละครเป็นกลุ่ม เวลา 11:00-12:00 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 วันนี้ครูสังข์ได้แบ่งกลุ่มเพื่อซ้อมละคร นิทานที่เด็กๆได้เรียนมาทั้ง 6 เรื่อง แล้วก็พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน แล้วก็เข้าสู่กิจกรรม Body Scan 20 นาที ในช่วงบ่ายเป็นวิชา PBL ครูฟ้าได้ให้พี่ๆเพิ่มเติมงานเมนูอาหารที่เด็กๆได้คิดค้นและได้ทำสรุปความเข้าใจหลังเรียนหน่วยเด็กเส้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/Q1 จากนั้นเด็กๆก็จดการบ้าน และกลับบ้านค่ะวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


วันนี้ดิฉันได้เข้าร่วมสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1/2558 ดิฉันได้เข้าลงทะเบียนเวลา 08:00 น. ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประทานผู้เปิดงานคือ รองอธิการบดี กะพัน ศรีงาน ประเด็นที่สำคัญในการประชุมวันนี้ คือ

-องค์ความรู้ที่เรานำไปสอนนักเรียน
-ภารกิจต่างๆในโรงเรียน / สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติในสถานศึกษา
-การแลกเปลี่ยนและสะท้อนปัญหาที่คณะอาจารย์ได้ออกไปนิเทศแล้วบางโรงเรียน
-การแต่งกาย/การทักทาย/การไหว้/บุคลิกภาพ/การแต่งกาย
-โครงการที่นักศึกษาได้ทำที่โรงเรียน
-แผนการสอน/สื่อการสอนที่หลากหลายน่าสนใจ
-การบันทึกการปฏิบัติงานประจำตัวของนักศึกษา
-การบันทึกการประชุมในโรงเรียน
และภารกิจสุดท้ายคือการส่งใบประเมินสีน้ำตาลกับทางมหาลัยทุกโรงเรียนวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เวลา 08:00 เข้าแถวเคารพธงชาติ หลังจากเลิกแถวแล้ว ครูฟ้าได้พาพี่ๆ ป.6 เดินไปดูแปลงนาที่เราจะปักดำวันวันศุกร์นี้ แล้วก็กลับมาที่ห้องเรียน ครูฟ้าได้ถามพี่ ป.6 ว่าหลังจากที่พี่ๆได้เดินไปดูแปลงนามาแล้ว พรุ่งนี้พี่ๆจะช่วยกันแบ่งหน้าที่กันอย่างไร และสิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันพรุ่งนี้ วันนี้เวลา 08:40-09:40 ไม่มีชั่วโมงสอนของชั้น ป.4 ดิฉันก็ได้ประจำอยู่ชั้น ป.6 และได้สังเกตการณ์สอนวิชาภาษาไทยของครูแป้ง เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในวิชาภาษาอังกฤษ และดูแลเด็กๆในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เวลา 09:40-10:40 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.6 เด็กๆได้แสดงกิจกรรม Role play จากนิทานอีสปทั้ง 6 เรื่อง เด็กต่างก็ตั้งใจและแสดงออกมาดี ในเวลา 11:00-12:00 น. เป็นชั่วโมงภาษาอังกฤษของพี่ ป.5 ก็ได้แสดงกิจกรรม Role play จากนิทานอีสปทั้ง 6 เรื่อง เหมือนกัน จากนั้นก็พักรับประทานอาหาร แปลงฟัน และช่วงบ่ายก็เป็นกิจกรรม Body Scan หลังจากนั้นก็เป็นวิชา PBL ครูฟ้าได้ให้พี่ๆ ป.6 แบ่งกลุ่มเพื่อที่จะร่วมกันพูดคุยที่จะทำเมนูอาหารประเภทเส้นที่พี่ๆได้คิดเองในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 จากนั้นเด็กๆก็จดการบ้าน และทำกิจกรรมพิธีนมแล้วก็เป็นชั่วโมงของการเล่นกีฬา และกลับมาที่ห้องเรียนเวลา 15:20 น. เพื่อมาเคลียร์งานค้างที่ห้อง และรอผู้ปกครองมารับกลับบ้านวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันนี้หลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จแล้ว ในช่วงเช้าทางโรงเรียนมีกิจกรรมดำนาครู นักเรียนและผู้ปกครอง ทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำอย่างสนุกสนาน เป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาในการปักดำนา ทุกระดับชั้นต่างช่วยกันดำนาอย่างขะมักเขม้น ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ก็เสร็จจากกิจกรรมการดำนา จากนั้นครูฟ้าก็ให้เด็กๆชั้น ป.6 เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วก็ถอดความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการดำนา ในช่วงเที่ยงของวันนี้ทุกระดับชั้นก็ได้รับประทานอาหารที่เตรียมมาจากบ้านร่วมกัน ชั้น ป.6 ก็เหมือนกัน ทุกคนจะนำกับข้าวที่เตรียมมามารวมกันแล้วแบ่งกันเป็นกลุ่มๆ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆก็ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน แปลงฟัน และทำกิจกรรม Body Scan ตื่นมาในช่วงบ่ายเป็นวิชา PBL ครูฟ้าได้ให้เด็กๆชั้น ป.6 สรุปสัปดาห์ที่ 10 และทำงานค้าง จดการบ้าน และเข้าสู่พิธีนม แล้วก็กลับบ้านค่ะ

กิจกรรมการดำนาครู นักเรียน ผู้ปกครองร่วมมือร่วมใจ


1 ความคิดเห็น: