เป้าหมายหลัก

เป้าหมายหลัก...............

Week1วันที่ 14/05/58 (สังเกตุการณ์สอนของครูฟ้าในห้องเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 )เป็นวันเปิดเทอมวันเเรกของนักเรียนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในตอนเช้าได้ทำจิตศึกษาโดยให้นักเรียนได้เล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่นักเรียนเเต่ละคนได้เจอ เเละให้นักเรียนได้สร้างข้อปฎิบัติในห้องเรียน วิชาที่เรียนในช่วงสายคือวิชาคณิตศาสตร์วิชานี้คุณครูเเป้งเป็นครูประจำวิชา เเละได้เรียนรู้วิธีการต่างๆที่ครูเเป้งได้ใช้ในห้องเรียน เช่น วิธีการเก็บเด็กของครูเเป้ง เมื่อเด็กนักเรียนคุยกันในห้องเรียนครูเเป้งได้เงียบเเละรอสัญญาณการเงียบของเด็กนักเรียน เเละครูเเป้งได้ใช้คำถามถามเพื่อให้นักเรียนที่คุยกันกลับมาอยู่กับตัวเอง เเละตั้งใจเรียนต่อ เป็นต้น เมื่อนักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์เสร็จเเละครูฟ้าได้เปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำเส้นขนมจากแป้งข้าวฟ่าง เเป้งสาลี เเละเเป้งข้าวโพด ฯลฯ ครูฟ้าได้ให้เด็กๆสรุปความรู้ที่ได้รับจากการดูวิดีโอในครั้งนี้ เด็กๆทุกคนทำงานอย่างตั้งใจ เมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเเล้วในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการทำ Body scan นักเรียนทุกคนรีบมาทำกิจกรรมเเละได้ฟังเรื่องเล่าจากครูฟ้าอย่างตั้งใจ หลังจากนั้นนักเรียนได้ทำกิจจกรรมชักเย่อความคิดความชอบอาหาร ระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับขนมจีน นักเรียนทุกคนตื่นเต้นมาก ก่อนกลับบ้านครูฟ้าได้พาออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนคือการเล่นเกมเป็ดชิงรังเเละการวิ่งสามขา ความรู้ต่างๆที่ได้รับในวันเเรกของการเปิดภาคเรียนคือได้เรียนรู้วิถีของโรงเรียนเเละได้เรียนรู้ฟฤติกรรมของนักเรียน เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนของคุณครูฟ้าเเละครูเเป้งค่ะ

วันที่ 15/05/58 (สังเกตุการณ์สอนของครูฟ้า ครูเเป้ง ครูสังข์) วันนี้เป็นเช้าวันศุกร์เป็นวันที่อากาศสดชื่นเเจ่มใส เด็กๆมาโรงเรียนเเต่เช้ากับเสียงพูดคุยที่อลเวง เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ บางคนก็ทำการบ้านในห้องเรียน บางคนก็วิ่งเล่นนอกอาคาร วันนี้เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีีที่ 6 ได้เตรียมเส้นมาม่าที่ตัวเองชอบมาหนึ่งซอง เเละเตรียมข้าวสารเจ้ามาหนึ่งกิโลกรัม เด็กๆต่างพากันตื่นเต้น ในวิชาเเรกครูเเป้งให้นักเรียนทำ mind mapping ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเเละ ในวิชาภาษาอังกฤษครูสังข์ เช่น How do you go to school?, How are you to day? เเละได้เรียนรู้เกี่ยวเทคนิคการสอนของครูสังข์โดยการใช้เพลงเข้ามาช่วยในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ เเละกิจกรรมการเล่นเกมภายในห้องเรียน หลังจากการทำ Body scan ในช่วงบ่ายครูฟ้าได้ให้นักเรียนทุกคนเรียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter นี้ เป็นเเบบ Card and Chart เเละให้นักเรียนนำงานของตัวเองไปติดในบอร์ดในชั้นเรียน วันนี้ได้รับความรู็สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะ

ภาพกิจกรรมประกอบการสังเกต
ผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากดูคลิปอาหารโอชารส ของประเทศจีน

คุณครูฟ้ากับการเรียนวิชา PBL หน่อยอาหารประเภทเส้น


เด็กๆตั้งใจทำงานที่ได้รับหมอบหมาย


2 ความคิดเห็น: